[zaloguj się]
KRASOMOWY  stp; Cn, Linde brak.

Cf KRASOMOWNY, KRASORZECZNY