[zaloguj się]
KRASORZECZNY  stp; Cn, Linde brak.

Cf KRASOMOWNY, KRASOMOWY