[zaloguj się]

[KROTEL sb m

Fleksja

I pl kr(o)tlami.

stp brak, stp nazw os: Krotyl, Cn brak, Linde także XVIIXVIII w.

Znaczenia
Kij:
Szereg: »żerdź albo krotel«: Zbieráią orzechy żerdźiámi álbo krotlámi [knotlami Cresc 1549] obijáiąc (bo tego to drzewo potrzebuie áby záśię lepiey obrodźiło) Cresc 1571 /402b, 399a (Linde).

Synonim: kij.

Cf KNUTEL]

AKtt