[zaloguj się]

2. KROTKI (8) ai

krotki (4), krotek (4).

o pochylone; w krotek e prawdopodobnie jasne.

sup nåkrótszy (2).

Fleksja
sg
mNkrótki, nåkrótszy, krótek
pl
N subst krótki(e)

sg m N (praed) krótki, nåkrótszy (3) RejFig (2), Mącz, krótek (4) RejJóz, RejKup, RejAp, RejPos.pl N subst krótki(e) (1).

stp, Cn notuje, Linde XVI w.

Poskromiony, pokorny, grzeczny, spokojny; correptus Mącz; cicur, mansuefactus, mansuetus, mitigatus Cn (8): RejFig Cc2 [2 r.]; Mącz 346b; o iuż był krotek bárzo ten buiak á ten zuchwálec RejAp 166.

krotki przed kim (3): RejKup z6; RejZwierz 5v; A tu iuż dopirko on zbroynik á on ſprzećiwnik twoy/ muśi być krotek przed thobą RejPos 79.

W przeciwstawieniu: »bujen ... krotek« (1): RejJóz K7 cf przysłowie.

Przysłowie: Bo to dawna przewara w cżłowiecżym narodzie Iż każdy w ſzcżęſciu buien a krotek w przygodzie RejJóz K7.

JB