[zaloguj się]

KURWI (3) ai

Fleksja
sg
mNkurwi
Gkurwi(e)go
Ikurwi(e)m

sg m N kurwi (1).G kurwi(e)go (1).I kurwi(e)m (1).

stp notuje, Cn, Linde brak.

Przymiotnik odkurwa”: związany z kurwą (3): Meretricius ‒ Kurwi. Calep 655b.
Wyrażenie: »kurwi dom« = dom publiczny (1): Y ſtháło ſie że Kſiąże tego miáſtá/ [...] przyſzedł do onego kurwiego domu HistRzym 20v.
Zestawienie: »kurwi syn« (1): yakom ya nyeprzyszethk [!] samotrzecz na laka slachathnego marczyna a nym go slayal a nym go kurwem synem naswal ZapWar 1510 nr 2076.

Synonimy cf KUREWSKI.

Cf KUREWSKI, KURWIESYNOWSTWO, KURWOGOSPODARZ, KURWOGOSPODYNI

JB