[zaloguj się]

KURWOGOSPODARZ (9) sb m

kurwogospodarz (4), kurwigospodarz (4), kurwiogospodarz (1); kurwogospodarz : kurwigospodarz HistRzym (4 : 3), kurwigospodarz : kurwiogospodarz Mącz (1 : 1).

W pisowni rozłącznej (3).

Wszystkie o jasne. ◊ -å- (8), -a- (1); -å- Mącz (2); -å- : -a- HistRzym (6 : 1).

Fleksja
sg
N kurwogospodårz
G kurwogospodårza
D kurwogospodårzowi

sg N kurwogospodårz (6).G kurwogospodårza (1).D kurwogospodårzowi (2).

stp, Cn brak, Linde XVI (jeden z niżej notowanych przykładów) ‒ XVII w.

Stręczyciel, właściciel domu publicznego; leno Mącz (9): Leno [...] Goſpodarz który kurwy chowa/ Kurwigoſpodarz/ Rufian też niektórzi zową. Mącz 188d, 414c; I przyſzedł kurwi goſpodarz/ y kupił ią za pięćdzieſiąt złotych/ á w wiodł ią do ſwego domku ku inym pánienkam wzgárdzonym. HistRzym 20, 20v, 21v, 23, 24v, 25v, 26.

Synonimy: rufijan, zamtuźnik.

Cf KUREWNIK, KURWIARZ

JB