[zaloguj się]

KURWIARZ (4) sb m

Fleksja

N sg kurwiårz (4).

stp, Cn brak, Linde bez cytatu.

1. Nierządnik, rozpustnik; fornicarius, moechus mulierum, scortator Mącz (4): Moechus, Cudzołożnik też kurewnik. Moechus mulierum, Kurwiarz. Mącz 228d, 134d, 374a; [Scortator, ein Hurenjeger. Pol. kurwiarz/ porobnik/ porobcá. Volck 569, 228].
a. Hulaka, trwoniciel (1): Ganeo, Lotr/ kurwiarz który ſie vdał ná ſwą wolą y vtrátę. Mącz 142c.
2. [Stręczyciel, właściciel domu publicznego: Kurwiarz/ et Kurewnik/ Leno, scortator, fornicator. Volck Iii4v [cf Leno [...] ein Hurenwirt. P. Kurwigoſpodarz/ Ruffian Volck 320.]]

Synonimy cf KUREWNIK.

Cf KUREWNIK, KURWOGOSPODARZ

MK