[zaloguj się]

RUFIJAN (7) sb m

rufijan, [rofijan].

-f- (6), -ff- (1).

W N sg a pochylone, w pozostałych formach jasne.

Fleksja
sg pl
N rufijån rufijanowie, rofijani
G rufijana
L rofijani(e)ch

sg N rufijån (3).G rufijana (1).pl N rufijanowie (3), [rofijani].[L rofijani(e)ch.]

stp brak, Cn notuje, Linde XVI XVIII w.

Stręczyciel, właściciel domu publicznego; leno Mącz, Modrz, Cn; minister libidinis Mącz; lenullus, lupanarius, perductor, productor Cn (7): Leno, [...] Goſpodarz który kurwy chowa/ Kurwigoſpodarz/ Rufian też niektórzi zową. Mącz 188d, 222b; KlonWor 62; [á Roffijáni do świádectwá przypuſzcżeni nie bywáią: tákże y pánie iych/ lub dworki miedzy cnotliwemi pániámi mieyſcá niemáią. BudUrzęd 78, 77; Volck Yyy2].

W połączeniach szeregowych (3): Głupi młodźieniaſzkowie/ rufiánowie/ nierządne niewiáſty/ ludźie áni Rzecżypoſpolitey/ áni ktorey pewney oſobie zásłużeni/ chodzą świecąc ſię od złotá ModrzBaz 142, 51; Wſzetecżnicá/ rufian/ błazen ſzáchowány/ Smiechotworcá: ći płużą miedzy tymi Pány [tj. marnotrawnymi ludźmi]. KlonWor 57.

Złośl. i pogard. [jako obelga] (1): komornik iachał doSambora więzować Pana Radomskiego. O Iesus coć ta rzecz turbatyi vczynieła razem excanduit iuż prawi postaremu Rufianowie będą panowali anieprawda będzie rządziłą [!]. ActReg 100.

Synonimy: kurewnik, kurwiarz, kurwogospodarz, zamtuźnik.

Cf RUSYJAN

LW