[zaloguj się]

KUŹNICA (2) sb f

Fleksja
sg pl
N kuźnica
G kuźnice
L kuźnic(a)ch

sg N kuźnica (1).G kuźnice (1).[pl L kuźnic(a)ch.]

stp notuje, Cn brak, Linde XVIII w.

1. Zakład przetapiający i obrabiający żelazo (1): Fabrica, kuznycza BartBydg 55; [Item in mineris alias na kuzniczach feci ex composito fieri [...] forramenta magna, valde fortia, ex ferro optimo vocata dwulowe podoski laminas RachBonera 1545 103].
2. Warsztat kowalski; miejsce, gdzie się kuje (1): [Podle tej śrzedni basty kuźnica ze wszem naczyniem LustrKrak I 190.]
W przen (1):
Wyrażenie: »niebieska kuźnica« = wiara objawiona (1): A wierz mi że w ſwey dumie trzech Bogow nie kuię/ A z Aryuſzem lepiey niżli ty ſzyrmuię. Przysády v mnie niemáſz áni żużelice/ Trzymam ſię co nabliżey niebieſkiey Kuznice. Prot Cv.

Synonimy: 1. hamer, huta.

Cf KUŹNIA

TZ