[zaloguj się]

KWADRAGIEZYMA (3) sb f

kwadragiezyma a. kwadrajezyma (3).

Wszystkie a jasne; tekst nie oznacza é.

Fleksja
sg
G kwadragiezymy
A kwadragiezymę
I kwadragiezymą

sg G kwadragiezymy (1).A kwadragiezymę (1).I kwadragiezymą (1).

stp, Cn brak, Linde XVIIXVIII w.

Okres czterdziestu dni przed Wielkanocą; Wielki Post [quadragesimaczterdziestna część Mącz 334d; quadragesimusczterdziestny Calep; czlerdziestyquadragesimus Cn] (3): Wielki Poſt ktory zową quadrageſimą [...] nie ma być kłádźion ná ludźi. WujJudConf 192.
Wyrażenie: »post kwadragiezymy« (1): ten Poſt Quádrágeſimy nie od ludźi vſtáwiony ále od Bogá poświęcony WujJud 192v.
Szereg: »post czterdzieści dni albo kwadragiezyma« (1): ten poſt cżterdźieśći dni/ álbo quadrágeſimę/ wedle podánia Apoſtolſkiego pośćimy. WujJud 193.

Synonimy: czterdziestnica, »Wielki Post«.

AK