[zaloguj się]

KWAPIĄCY (1) part praes act

Fleksja

N sg m kwapiący.

stp, Cn, Linde brak.

Naglący, popędzający: Praecipitans, Spádáyąci kwápiąci. Mącz 317a.

Synonim: popądzający.

Cf KWAPIĆ

WG