[zaloguj się]

KWAPIĄCY SIĘ (4) part praes act

sie (3), się (1).

a jasne.

Fleksja
sg
mNkwapiący się
Gkwapiąc(e)go się

sg m N kwapiący się (3).G kwapiąc(e)go się (1).

stp, Cn, Linde brak.

1. Śpieszący się, pośpieszający (2): Properans, Kwápiący ſie. Mącz 326b.
Wyrażenie: »w drogę się kwapiący« (1): POmáłu pątniku mijay chceſzli iść ſpokoiem/ Kędy dotkliwy Hipponax w mśćiwym grobie ſwoiem Odpocżywa/ nie przebudzay śierſzeniá ſpiącego/ By nie vſzcżknął/ w dáleką ſię drogę kwápiącego. KlonŻal C4.
2. Łakomiący się, będący chciwym [na co] (2): Philarchus, Lákomy ná páńſtwo/ kwápiąci ſie ná pánowánie. Mącz 297c; Sitiens voluptatis, Ná roskoſzy ſie kwápiący. Mącz 397c.

Synonimy: 1. śpieszący się; 2. chciwy, łakomy.

Cf KWAPIĆ SIĘ

WG