[zaloguj się]

KWAPIONY (6) part praes pass impf i pf

impf (5), pf (1) KochSat.

a oraz o jasne.

Fleksja
sg
fNkwapionå, kwapion(a)
Akwapioną

sg f N kwapionå (4), kwapion(a) (1).A kwapioną (1).

stp s.v. kwapić, Cn brak, Linde XVI w. (jeden z niżej notowanych przykładów) s.v. kwapić.

Znaczenia
Z pośpiechem (z)robiony; approperatus Mącz (6): Approperatum opus, Poſpieſzna kwápiona robotá. Mącz 326b, 468c; Tim przikładem racz [królu] i ti moię tę kwapioną Pracą za wdzięcżne prżyiąć KochSat ktv.
Przysłowia: Zadna rzecż niemoże być ſpołem y kwapiona y dobrze oſądzona BielŻyw 91.

Atheniensium inconsulta temeritas. Proverbium. Kwápiona rzecz nigdy nie bywa dobra. Mącz 19a.

a. Nagły (1):
Szereg: »kwapiony i niespodziewany« (1): TObie niechay tá kártá będźie poświęcona./ Zacny Hrábiá/ z Tęczyná/ którégo kwápiona Y nieſpodźiéwána śmierć/ ludźi záſmućiłá KochPam 79.

Synonimy: pośpieszny; a. nagły, niespodziewany.

Cf KWAPIĆ

WG