[zaloguj się]

KWAPLIWOŚĆ (15) sb f

a oraz o jasne.

Fleksja
sg
N kwapliwość
G kwapliwości
I kwapliwością
L kwapliwości

sg N kwapliwość (5).G kwapliwości (2).I kwapliwością (5).L kwapliwości (3).

stp notuje, Cn s.v. kwapię się, Linde XVII w.

Pośpiech, pośpieszne działanie; festinatio, praecipitantia Mącz, Cn; festinantia Calep; celeritas, praecipitatio Cn (15): A ma ſędźić [sędzia] bes kwápliwoſći/ bes gniewu/ nienawiſći GroicPorz bv; Calep 416b; SarnStat 154 [2 r.], 155 żp, 1309.

W porównaniu (1): Praecipitantia, Płochość/ kwápliwość by wiátr. Mącz 317a.

Szereg: »prędkość albo kwapliwość« (1): prędkość álbo kwápliwość [celeritas JanStat 631] w ſądzeniu y odpráwowániu niektórych kauz/ ſłuſznie nie ma bydź záchowána SarnStat 154.
Wyrażenia przyimkowe: »z kwapliwością« (5): ſtrzeż ſie bo pewnie przećiw tobie idę s kwápliwoſcią [festinanter] HistAl E6v, L; GrabowSet S2; LatHar 189.
~ Szereg: »z pędem i kwapliwością« (1): Ventis remisque in patriam omni festinatione properare, S wielkim pędem y kwápliwośćią. Mącz 351d. ~

»na kwapliwości« (2): [znaki na stronie ] dla tego/ áby gdy czego ná kwápliwośći ſzukáć chceſz/ iżćiby wſzytkiey kárty czytáć nietrzebá SienLek S, a4.

Synonimy: pośpiech, pośpieszanie, prędkość, spieszenie.

Cf KWAPIENIE

WG