[zaloguj się]

KWATERA (2) sb f

kwatera (2), [kwatyra].

-å- (1) SarnStat, -a- (1) KlonWor; e jasne.

Fleksja
sg pl du
G kwatyry kwatyr
A kwaterę kwatery kwaterze
L kwaterze kwater(a)ch

sg [G kwatyry.]A kwaterę (1).L kwaterze (1).[pl G kwatyr.A kwatery.L kwater(a)ch.du A (cum nm) kwaterze.]

stp brak, Cn notuje, Linde XVI (jeden z niżej notowanych przykładów) – XIX w.

1. Czwarta część, ćwierć (1): Ieſli trzećią [żonę] ieſcze póymie, tedy iey nie może ieno téż na połowicy opráwić, to ieſt ná kwaterze, álbo na oſméy częśći máiętnośći. SarnStat 1270.
2. Czworokątna część okna; quadrans fenestrae, valvae fenestrarum Cn (1): Otworzywſzy kwáterę śiedzi ſobie w oknie. KlonWor 78; [okno 1, błony szklane 2 we dwu kwaterach LustrWpol I 4; okna 3, błony szklane w ołów we 4 kwatery LustrWpol I 9; okien 5, błony szklane w 6 kwatyr LustrWpol I 115; we dwie nowe kwaterze wprawił szyb 51 Wawel 1575/445].
3. [Kawałek futra, część błamu: 2 błana bez kwatyry nóżkowych futer za fl. 6 InwMieszcz 1591 nr 284.]

Gf [KWARTET], KWATERKA

JB