[zaloguj się]

LANCA (1) sb f

Pierwsze a pochylone.

Fleksja
pl
G lånc
A lånce

pl [G lånc.]A lånce.

stp notuje, Cn brak, Linde bez cytatu.

Rodzaj broni składającej się z długiego drzewca i osadzonego na nim żelaznego grotu, kopia: zákopa bláchy żelázne w źiemię/ á thám co ſłábe żelázo rdzá zie/ iedno drzeń żelázny zoſtánie/ z ktorego cżynią zbroię/ miecże/ lance y inne bronie. BielKron 280v; [Anno 1565 [...] emi Norimberge ferramenta ad hastas longas, quibus pedites Germani utuntur wulgo lancz, Spieseisen numero 1400 RachDworu 117].

Synonimy: drzewce, drzewo, kopija, proporzec.

ZZie