[zaloguj się]

RACHOWAN (7) part praet pass impf

rachowan (4), rachowany (2), rachowan a. rachowany (1).

Pierwsze a jasne; w formach niezłożonych -ån, -any, w formie złożonej -an-.

Fleksja
sg
mNrachowån fNrachow(a)n(a)
pl
N subst rachowané, rachowany

sg m N (praed) rachowån (3).f N rachow(a)n(a) (1).pl N subst m (praed) rachowané (2), rachowany (1); -é (1) SarnStat; -é: -y Mącz (1:1); ~ -é (1), -(e) (1).

Sł stp, Cn, Linde brak.

1. Liczony, obliczany (6):

rachowan(y) miasto czego [= jako co] (3): Usura triens, Lichwá cztery mieſiące trwáyącá/ [...] oſtátnie ośḿ xiężyców (które tu weſpołek ſe cztermi pierwſzemi miáſto áſsem [= za drobny pieniądz, a więc bez naliczania procentu] bywáyą ráchowáne) ſą wolne Mącz 464d, 342c, 502b.

rachowan za co (2): 100. drabom dano 60. zło. 30 gρ. Cżyni 1. drabowi 24. gρ. 5. d'. 2/5. zacż zło. á zacż gρ. rachowan. KłosAlg H3, H3.

a. Wyceniany, szacowany pod względem ceny [po ile] (1): Téż vſtáwiamy: áby kliny żelázné/ ile ich w Zupiéch będźie ználeźiono/ nie ináczéy były ráchowáné [computari JanStat 39]/ iedno kożdy po pułgroſzku. SarnStat 374.
2. W funkcji czynnej: mający obliczać [czego] (1): Była Deputatia rachowana woyska y płacy iego, Deputaci byli Woiewodowie Krakowski, Sieradzki, Starosta Zmudzki Marszałek Koronny y Kanclerz iako Hetman [...] narachowali ze niemasz wiecey Iazdy iedno 4226 na ktore wychodzi na kwartał 180091 ActReg 4v.

Synonim: 1. liczony.

Cf RACHOWAĆ

JR