[zaloguj się]

RADZONY (2) part praet pass impf

radzony (1), radzon (1).

a jasne (w tym 1 r. błędne znakowanie); w formie niezłożonej -ón; forma złożona z tekstu nieoznaczającego ó.

Fleksja
sg
mNradzón fN
A Aradzoną

sg m N (praed) radzón (1).f A radzoną (1).

Składnia dopełnienia sprawcy: radzony od kogo (1).

Sł stp, Cn, Linde brak.

Znaczenia
1. Doradzany, sugerowany (1): ále czyſtość S. iáko lepſzą y od zbáwićielá y Apoſtołow iego radzoną/ nád małżeńſtwo przekładamy. SkarJedn 235.
2. Proszony o radę (1): Consulor de hac re, Bywam rádzón/ álbo rádzą ſie mnie. Mącz 63d.

Cf RADZIĆ

MC