[zaloguj się]
LISAWY  Cn s.v. lisowaty; Linde XVII w. (z Cn).

Cf LISI, LISOWATY