[zaloguj się]

LISOWY (2) ai

lisowy a. lissowy (2).

o prawdopodobnie jasne (tak w -owy).

Fleksja
sg
mNlisowy fN
L Llisow(e)j

sg m N lisowy (1).f L lisow(e)j (1).

stp brak, stp nazw os: Lisow, Cn, Linde brak.

1. Przymiotnik odlis” ‘Vulpes vulpes’; dotyczący lisa, związany z lisem (1): Vulpinus Quod pertinet ad vulpem ‒ Lyſſowi. Calep 1147b.
2. Zestawienie w funkcji n-loc: »Lisowa Wola« (1): ze ssya iei dossycz stalo za czterzistha slothych czerwonych wagierskich oth tego tho philipa Trczyenskiego woyewodzycza Rawskiego zapissanych oprawionych na wssy na lyssowei voly która lyessy wssiemy sochaczowskiej ZapWar 1548 nr 2667.

Cf LISI, LISZCZY

KN, ZZa