[zaloguj się]

[ŁACHAĆ vb impf

Fleksja

3 pl praes łachają.

stp, Cn, Linde brak.

Prawdopodobnie łgać [czym]:
Zwroty: »wielką gębą łachać« = łgać bardzo głośno: Bo z ſtrony onego co [heretycy] wielką gębą łácháią/ że ieſt iáſne przykázánie Páńſkie ábyſmy bráli podedwiemá oſobámi. Pytam ich GrodzJednOs 75.

»łachać głosem«: lachayą glossem ArgWykład 295.

Cf [ŁACHANIE], ŁAJAĆ]

MK