[zaloguj się]

[ŁACHANIE sb n

Fleksja

A sg łach(a)ni(e).

stp, Cn, Linde brak.

Prawdopodobnie łgarstwo [czyje]: [spuszczają się] na lachanie swoie ArgWykład 295.

Cf [ŁACHAĆ], ŁAJANIE]

MK