[zaloguj się]

ŁACNIĆ (1) vb impf a. pf

Fleksja

inf łacnić.

stp, Cn brak, Linde XVIIXVIII w.

Przygotowywać, sposobić [co]: A to opátrzyć/ kędy wodę dwá wożą/ áby to ieden ſpráwił: y káżdą rzecż więlki pożytek ták łácnić/ kędy może bydź/ co dwá robią áby ieden zrobił. GostGosp 106.

Synonimy: przygotowawać, przygotowywać, sposobić.

Formacje współrdzenne: łacnić się, ułacnić, ułacnić się; ułacniać; ułacwić się; ułatwić.

JZ