[zaloguj się]

ŁAGODNIEMOWNY (2) ai

łagodniemowny (1), łagodnomowny (1); łagodniemowny GlabGad; łagodnomowny Mącz.

Fleksja

N sg m łagodniem(o)wny (2).

stp brak, Cn notuje, Linde XVII (z Cn) – XVIII w.

Ujmująco, przyjemnie mówiący: suaviloquens Mącz; blandiloquens, blandiloquentulus, blandiloquus, charentismus Cn (2): IEſtli kiedy vzrzyſz iż cżłowiek [...] łagodnie mowny [będzie] nie pochlebczą albo nieobłudnym [...] Dziękuy z tego panu Bogu GlabGad P8; Suaviloquens, Wdzięcznomowny/ kráſomowny/ łágodnomowny. Mącz 424d.

Synonimy: krasomowny, wdzięcznomowny.

JZ