[zaloguj się]

ŁAMIĄCY (8) part praes act impf

a pochylone.

Fleksja
sg
mNłåmiący fNłåmiąc(a) nNłåmiącé
A Ałåmiącą A
pl
I m łåmiąc(e)mi

sg m N łåmiący (3).f N łåmiąc(a) (2).A łåmiącą (1).n N łåmiącé (1).pl I m łåmiąc(e)mi (1).

stp s.v. łamać, Cn, Linde brak.

1. Posiadający moc kruszenia, niszczenia [co] (6):
W przen (1): Vox domini confringentis cedros: et confringet dominus cedros libani. Głos boży ieſt łamiący drzewa Cedrowe y żłomi pan bog Cedri Libanu. WróbŻołt 28/5.
a. lek. Wyrażenia »łamiący kamień« [szyk 2 : 2] (4): kiedy kozieł będzie kharmion Bluſzcżem drzewnym/ tedy krew takiego kozła bywa łamiącza Kamień y wypądzaiącza s cżłowieka/ to ieſt z nyrek y z miechierza. FalZioł I 48d, I 56d, 126a; Saxifragum, et saxifraga vel saxifragia, Lamikámień ziele nieyákie Calculum álbo kámień łamiące. Mącz 370a.
b. Rozbijający morskie fale (1): Fluctifragus – wały ląmiacy. Calep 425a.
2. Postępujący wbrew czemu; rebellis Calep [co] (2): Rebellis – Posłu ſzenſtwo obiecane łamiaci. Calep 897a.
Wyrażenie: »wiarę łamiący« (1): Dla tegoć Rzymiánie Annibálá przeniewiernym/ á Kártágineńcżyki niesłownemi á wiárę łamiącemi [foedifragos] zwáli: iż oni y o wiárę niedbåli/ y Przymierze łámáć zwykli byli. ModrzBaz 21v.

Synonimyi 1. kruszący, niszczący; 2. gwałcący, przestępujący.

Cf ŁAMAĆ

DJ