[zaloguj się]

ŁASKLIWY (1) ai

Fleksja

N sg m ł(a)skliwy.

stp w innym znaczeniu, Cn, Linde brak.

Znaczenia
Oswojony: Cicur – Oggłąskany, lasklywy. Calep 193b.

Synonim: ogłaskany.

Cf ŁASKAWY

LW