[zaloguj się]

NABEKTANY (1) part praet pass pf

Fleksja

N sg m nab(e)ktany.

stp, Cn brak Linde XVIIXVIII w.: nabechtany s.v. nabechtać.

Namówiony, podmówiony: á niebyłby pierwey od iedney ſtrony nábektány/ ábo dárámi zniewolony/ ktoryby tego wyznáć nie muśiał/ iż ten áni ieſt/ áni może być Chriſtyáninem CzechEp 53; [Perſuaſus Nabektany UrsinGramm 111],

Synonimy: namowiony, poduszczony.

Cf [NABECHTAĆ]

LW