[zaloguj się]

[NABECHTAĆ vb pf

Fleksja

3 sg fut nabechce.

stp brak, Cn notuje, Linde także XVII (z Cn) – XVIII w.

Podjudzić, poduszczyć przeciw komu mówiąc wiele; incitare, inculcare, sufflere Cn:
Zwrot: »[komu] uszy nabechtać« = aures alicuius sermonibus implere, inculcare auribus Cn: Co dopieroż mniemánie złe/ zwłaſzcżá Pánu młodemu/ (ktoremu cżáſem ledá kto łatwie vſzy nábechce) cżyniło o Siećiechu BielKron 1597 69 (Linde).

Synonimy: namowić, podeszczwać, poduszczyć.

Cf NABEKTANY]

FP