[zaloguj się]
NABOŻSTWO  stp; Cn, Linde brak.

Cf NABOŻEŃSTWO, NABOŻNOŚĆ