[zaloguj się]

NACHRAMOWAĆ (3) vb impf

Pierwsze i drugie a jasne; tekst nie oznacza ó.

Fleksja
indicativus
praes
sg pl
3 nachramuje nachramują
praet
sg
3 m nachramowåł

praes 3 sg nachramuje (1).3 pl nachramują (1).[praet 3 sg m nachramowåł.]part praes act nachramując (1).

stp brak, Cn notuje, Linde XVI(XVII) – XVIII w.

Kuleć, utykać, chodzić z trudem; aliqua ex parte claudicare, claudicare paulum Cn (3): Scrupedus ‒ Tenktori nachramuiąc chodzi. Calep 957b; [Tenże/ gdy Oćiec iego Filip będąc rániony ná woynie/ náchrámował/ y dla tego ſię do ludźi wyniść wſtydźił/ ták rzekł Oycowi PlutBBud L3 (Linde)].

W przeciwstawieniu: »poskakować ... nachramować« (1): DRabi kiedy ná woynę/ idą/ poſkákuią/ A gdy lázą do domu/ rádzi náchrámuią. RejZwierz 103.

Zwrot: »nachramować na nogę« (1): Brodáwicá ná twarzy/ lice iárzębáte. Náchrámuie ná nogę/ y trochę gárbáty KlonWor 54.
[W przen: POſpolićie Dialektykowie mowią/ że podobieńſtwo cżęſto chramie: także y to Márćiná náſzego podobieńſtwo barzo náchrámuie BudUrzęd 32.]

Formαcje współrdzenne cf CHRAMAĆ.

Cf NACHRAMUJĄCY

LW