[zaloguj się]
NACHRAMUJĄCY  Cn; Linde brak.

Cf NACHRAMOWAĆ