[zaloguj się]

NACHUCHAĆ (1) vb impf

Fleksja

1 sg praes nåchuchåm.

stp, Cn brak, Linde bez cytatu.

Chuchając powodować ruch: Adhalo, Na chucham [!]/ przywiewam. Mącz 152d.

Formacje współrdzenne cf CHUCHAĆ.

Cf NACHUCHANIE

LW