[zaloguj się]

NACHUCHANIE (1) sb n

Fleksja

N sg nachuchani(e).

stp, Cn brak, Linde XVI w. (ten sam przykład).

Napełnienie powietrzem: Aspiratio, Nádchnienie/ Náchuchánie/ Nádęćie. Mącz 408d.

Synonimy: nadęcie, natchnienie.

Cf NACHUCHAĆ

LW