[zaloguj się]

[NACHYLOWAĆ vb impf

Fleksja

3 sg praes nachyluje.

stp, Cn, Linde brak.

Naginać ku dołowi; przen [co]:
Zwrot: »dusze nachylować« = skłaniać ludzi ku złemu: Tento zakon zły grzechowy [...] Rozeznanie prawe pſuie/ á duſſe nachiluie [wyd. 1559: nienaſladuie], pyſnie [lege: psuje] w nas kazdy dobry rząd SeklPieś 1547 [61].

Synonimy cf NACHYLAĆ.

Formacje współrdzenne cf CHYLIĆ.]

MK