[zaloguj się]

CHYLIĆ (7) vb impf

Fleksja
inf chylić
indicativus
praes
sg
2 chylisz
3 chyli
conditionalis
sg
3 m by chylił

inf chylić (2).praes 2 sg chylisz (2).3 sg chyli (2).con 3 sg m by chylił (1).

stp, Cn brak, Linde XVIIXVIII w.

1. Zniżać, opuszczać [co] (1): głowkę niſko chyli. RejWiz 72v.
2. Kierować, sposobić, skłaniać [co] (6):

chylić k(u) czemu (5): Niewim kczemu ſwą rzecz chylys RejKup Iv; Paweł pithá Kupcza kċzemu ſwą Nadzieje chýlij. RejKup r5, n2v, r5; iże cnoty záśiádły w chęći do obycżáiow ſkłonney/ gdy ią ku dobremu chylić máią [quem formare debeant] ModrzBaz 6v.

Zwrot: »myśl chylić« (2): Ktoby myſl gdzie jndzie chylił RejKup ſ3v, n2v.

Synonim: 1. spuszczać.

Formacje pochodne: nachylić, odchylić, pochylić, przychylić, przychylić sięschylić, uchylić, wychylić; nachylać, ochylać, odchylać, pochylać, przychylać, przychylać sięschylać, uchylać.

KW