[zaloguj się]

NACIĄGAN (3) part praet pass impf i być może pf

impf (2), impf a. pf (1).

naciągan (2), naciągany (1).

Pierwsze a jasne, drugie w formie niezłożonej pochylone, w formie złożonej jasne.

Fleksja
sg
mNnaciągån nNnaciągąn(e)

sg m N (praed) naciągån (2).n N naciągąn(e) (1).

stp, Cn, Linde brak.

1. impf Poruszany przez ciągnięcie krótkimi, powtarzalnymi ruchami (1):
Szereg: »nawracan i naciągan« (1): oſtatek ciała tak ma być nawraczan y naciągan/ aż będzie godny wynidz á ſnadno od matki wypędzon być. FalZioł V 34.
2. impf a. pf Na którym przymocowano struny napinając je (1):
Wyrαżenie: »strunami naciągan« (1): Fides, Struná/ y wſzelaki inſtrument który ſtrunami bywa náciągan/ yáko yeſt lutnia/ hárfá Mącz 126c.
3. impf Tendencyjnie interpretowany (1):
Szereg: »i tam, i sam naciągany« (1): ktore [pismo] ſobą nye władnye/ ále tám y ſám náćyągáne być może KromRozm III G2.

Cf NACIĄGAĆ

KW