[zaloguj się]

NADCIĄGAĆ (1) vb impf

Fleksja

3 sg m praet nadciągåł.

stp, Cn brak, Linde XVI w.

Zbliżać się (o wojsku): ták prędko nieprzyiaćiel nádćiągał BielSpr 8v.

Synonim: następować.

Formacje współrdzenne cf CIĄGNĄĆ.

Cf [NADCIĄGANIE]

KCh