[zaloguj się]

NALEZIONEK (4) sb m

Fleksja

N sg nalezionek (4).

stp brak, Cn notuje, Linde XVI (jeden z niżej notowanych przykładów) ‒ XVII w. (z Cn).

Znaczenia
Podrzutek; suppositius puer Cn (4): Infans proiectitius, Porzucone dziecię/ nálezionek. Mącz 162d; Mamzer dictio est Hebraica de scorto natum significans, Bękárt/ Nálezionek. Mącz 206a; Repertitius, Náleźiony/ nálezionek. Mącz 279b; Exposititius puer, Nálezionek, śiérotá. Mącz 310d; [Puer expositius ein Fndling Nálezionek. ArtNom B6].

Synonim: podrzutek.

Cf NAJDUK, NALEZION

LW