[zaloguj się]

[NAŁOŻNICTWO sb n

Fleksja

N sg nåłóżnictwo.

stp brak, Cn notuje.

Życie w związku pozamałżeńskim:
Zwrot: »[kogo] na nałożnictwo wziąć«: Sioſtry żóny twéy ná nałóżnictwo przy niéy nie weźmieſz [in pellicatum illius non accipies] WujBib Lev 18/18 (Linde).

Synonimy: cudzołostwo, gamractwo.]

FP