[zaloguj się]

NAŁOŻNIK (1) sb m

Fleksja

A pl nåłożniki.

stp brak, Cn notuje, Linde XVII w. (z Cn).

Znaczenia
Kochanek; concubinus Cn: Semiramis, Ninuſowa żona nałożniki ſwoie z miłośći śćináłá/ y tákież ty ktorzy ſie iey s tego wymawiáli. BielKron 10v.

Synonimy: cudzołożnik, fryjerz, gamrat.

DD