[zaloguj się]

FRYJERZ (6) sb m

fryjerz (4), frejerz (2); fryjerz GliczKsiąż (3), OrzRozm; frejerz Calep (2).

Teksty nie oznaczają é.

Fleksja
pl
N fryjerze
A fryjerze
I fryjerzmi

pl N fryjerze (3).A fryjerze (2).I fryjerzmi (1).

stp, Cn notuje, Linde XVIIXIX w. s.v. fryj.

Rozpustnik, cudzołożnik; kochanek; rivalis Calep, Cn; procus Calep; admissarius, adventor, amator, amator mulierum, amatorculus, cuculus, nepos Veneris, nepotulus Venereus, rivinus, venereus Cn (6): Ták też dźiśieyſzych náſzych miłych Práłatow/ rychley máłpá iáka álbo zwodnicá vżywie z fryierzmi ſwemi/ á niżli iáka vboga małżonka z vbogim małżonkiem/ y nędznymi dźiatkámi ſwemi OrzRozm H2.
Szeregi: »fryjerz, gamrat i cudzołożnik« [szyk 2 : 1] (3): Gámraći/ Fryierze/ nye vyrzą kroleſtwá nyebieſkyego GliczKsiąż B7v; Sláchetneć yeſt záwżdy małżeńſtwo/ ále friyerze/ gámraty/ y cudzołożniki záwżdy pan Bog karze GliczKsiąż P2, I3.

»fryjerz, miełośnik« (2): Proci ‒ Freierzę miełoſniczi Calep 852a; Rivales ‒ Freierze miełoſniczi zaizrzączi ſobie, gramrątowie [!] Calep 925b.

Synonimy: cudzołożnik, gach, gamrat, kurewnik, miłośnik, nałożnik, nierządnik, porobnik, rozpustnik, sprośnik, skortator, wszetecznik.

TG