[zaloguj się]

GACH (3) sb m

-a- (5), -å- (1); -a- : -å- CiekPotr (2 : 1).

Fleksja
sg pl
N gach gachowie
A gacha gachy

sg N gach (1).A gacha (1).pl N gachowie (3).A gachy (I).

stp brak, Cn notuje, Linde XVIIXVIII w.

Rozwiązły mężczyzna, kobieciarz; konkurent; kochanek; admissarius, adventor, amator (mulierum), amicosus, ancillariolus, cucul(l)us, embasicoeta, ganeo, mulierarius, nepos Veneris, nepotulus Venereus, rivalis, rivinus, scortator uenereus, veneriaga, vir omnium mulierum Cn (6): To gdy ia w vmyśle ſwym rozbieram, roſczytam, Widząc że w lekkiey cenie gáchowie ná świecie, Mowię ták? CiekPiotr 17; Słyſzałem kiedy twoi márni burkownicy, Goliłbowie, gachowie, y ſtáwipiętkowie, Tákći to powiádáli CiekPotr 32, 32; KlonFlis C2; Więc kurwiſzcże oſzuka nieboraká mężá/ Ktory w domu chytrego przechowuie wężá. A choć nie ma pieniędzy mołodźiec Sáláchá Mężowemi pieniądzmi podeymuie Gáchá. KlonWor 59, 6.

Synonimy: cudzołożnik, fryjerz, gamrat, kurewnik, miłośnik, nałożnik, nieczysty, nierządnik, porobnik, rozpustnik, sprosnik, szkortarz, szkortator, wszetecznik.

MM