[zaloguj się]

NAŁYKAĆ SIĘ (1) vb impf

Fleksja

3 pl m pers fut nałykać się będą.

stp, Cn, Linde brak.

Napijać się; w przen [czego]:
Zwrot: »polewki nałykać się« = zostać odtrąconym: Pochlébcy po ſtárému tuſz v miſy śiędą/ A cnotliwi/ poléwki náłykáć ſye będą. PudłFr 8.

Synonim: napijać się.

Formacje współrdzenne cf ŁYKAĆ.

DD