[zaloguj się]

NAMIESZAĆ (31) vb pf

Oba a jasne (w tym w pierwszym 1 r. błędne znakowanie), e pochylone.

Fleksja
inf namieszać
praet
sg pl
3 m namieszåł m pers namiészali
f namiészała m an
plusq
sg
1 m -m był namiészåł
imperativus
sg pl
2 namieszåj namiészåjcie
impersonalis
praet namiészåno, było namiészåno
con by namiészåno
participia
part praet act namieszåwszy

inf namieszać (1).fut 3 sg namieszå (1).praet 3 sg m namieszåł (1).3 sg f namiészała (1).3 pl m pers namiészali (5); -ali (3) BielKron (2), SarnStat, -åli (2) BudNT, StryjKron.plusq 1 sg m -m był namiészåł (1).imp 2 sg namieszåj (13).2 pl namiészåjcie (2).impers praet namiészåno (1) RejAp, było namiészåno (2) SarnStat; -ano (1) RejAp, -åno (2) SarnStat.impers con by namiészåno (1).part praet act namieszåwszy (2).

stp notuje, Cn brak, Linde XVII w.

1. Dodać jedno do drugiego, połączyć [w tym: czego (28)] (30): Oto my wynidziemy precż/ á ty Królu położ tu pokármy/ y winá namieſſay [pone escas et vinum misce]/ zámkniyże drzwi/ á zápiecżęthuy pierzćieniem twoim Leop Dan 14/10; nábądź gdźie ſtáréy gnoynéy dżdżownice/ náléy iéy w ón dół/ á námieſzay vgniłégo miáłkiégo gnoiu ſkotowego SienLek 176v; pod miárą námiéſzay/ octu oliwy/ miodu/ á tym ſádno pomázuy SienLek 180.

namieszać w co (6): Nie lepſzeſz to niż lewek co go z chlebá zlepią/ Námieſzawſzy weń kliyu po wirzchu przyklepią. RejWiz 14v; Emánuel Ceſarz Grecki námieſzał w mąkę wielkich trućin/ którą potruł wiele ludzi BielKron 181; SienLek 66v, 85, 94v; BielSpr 43.

namieszać z czym (8): Albo vwarz w wodźie rożey Námieſzay s tym źiemie czarney/ Rychłe odelżenie wéźmieſz Gdy rázow kilká pomáżeſz. SienLek 51 v; they ſoli námieſzawſzy z ceglánym oleiem/ ná plaſtr rozmáż/ á [...] przyłóż SienLek 94v, 115v, 143, 153, 174v, 177v, 192.

W przen [komu] (6): A iáko ſie wiele [o Rzymie] chłubiłá y w roſkoſzach byłá/ ták też iey záſię námieſzaycie płácżu á vćiſnienia. RejAp 149, 150; Przetoćiem y zá dawnych cżáſow ludowi ſwemu wybránemu/ w oney obiecáney źiemi/ do ktorey ie wielmożnie przywiodł/ nieprzyiaćioł był námieſzał [terra... ad magnifice illos perduxit, hostes immiseuit]/ áby iym byli przycżyną ćwicżenia do męſtwá ModrzBaz 109.

namieszać do czego (1): námyeſzano nam tám do tego winá ſzcżyrego wyele gnyewu Bożego/ gdzye ye tu dáley Apoſtoł zowye winem cudzołoſtwá. RejAp 122v.

namieszać w co (2): W kubek ten w kthory oná [bestyja] wam námieſzáłá/ námieſzáycié iey podwákroć. RejAp 148v.

a. O wprowadzaniu w tekst lub język wyrazów obcych lub niewłaściwych sformułowań i rożnych tematów (7): Iáko ći czynią co Státut dźieląc námiéſzáli nie iednoſtáynych rzeczy y rozmáitych: iáko ſą formy pozwów, zapiſów, reieſtrów SarnStat 6v.

namieszać do czego (1): Ale ktoby to wylicżył/ iáko tácy ludzie nikcżemni wiele wymysłów ſwych do ś. piſmá námieſzali? BudNT przedm b7.

namieszać w co (5): Athák będąc między rozmaitym narodem rozmaitych ſłow w ſwoię mowę námiéſzáli. BielKron 358v, 358v; będąc nád Morzem gdzie pierwey byli Cimbrowie/ wiele mowy Niemieckiey w ſwoy ięzyk námieſzali StryjKron 46; DRVGA część ma w ſobie formularze pozwów, zapiſów, obligáciy, y controwerſiy, czego było w Státut námieſzano. SarnStat *5v, 101.

2. Spowodować niepokój, wzburzyć (1): Y podnieſię [!] Iehowá przećiwniki Recinowe nań/ y nieprzyiaćioł iego námieſza [inimicos eius in tumultum vertet]. BudBib Is 9/11.

Synonimy: 2. podburzyć, zbuntować, zburzyć.

Formacje współrdzenne cf MIESZAĆ.

Cf NAMIESZANY

TK