[zaloguj się]

NAPICIE (3) sb n

a jasne; e tekstów nie oznaczających é oraz -é.

Fleksja
sg
N napici(e)
A napici(e)
L napiciu

sg N napici(e) (1).A napici(e) (1).L napiciu (1).

stp notuje, Cn, Linde brak.

Spożycie płynu, wypicie, też może: napój (3): gdy w cien iaki przychodzimy albo pod drzewo, tedi ſie cżłowiek ochładza wiatrem chłodnym á wilgotnym, iż mu też ſtoi za dobre napicie. GlabGad G; Restinctio sitis, Vgáſzenie prágnienia/ nápicie. Mącz 416b; kość z ſercá ieleniego/ zębu ſłoniowego/ miáłko tho vſkrobawſzy/ ma páni pić z winem/ [...] á ná to ma ſye ku mężowi mieć po ony nápićiu: pomaga też ku poczęćiu SienLek 112.

Cf NAPIĆ, NAPIĆ SIĘ

TK