[zaloguj się]

NAPIĄTNOWANY (6) part praet pass pf

napiątnowany (5), napiątnowan (1); napiątnowany Mącz (2), OrzQuin (1); napiątnowany : napiątnowan WujJud (2:1).

Pierwsze a oraz o jasne; -any, -ån.

Fleksja
sg
mNnapiątnowany, napiątnowån
pl
N m pers napiątnowani

sg m N napiątnowany (4), napiątnowån (1); ~ (praed) -any (2), -ån (1); -any OrzQuin; -any : -ån WujJud (1:1).pl N m pers napiątnowani (1).

Składnia dopełnienia sprawcy: napiątnowany od kogo (1); kim, czym [= przez kogo, przez co] (2).

stp, Cn brak, Linde XVII(XVIII) – XVIII w. s.v. napiątnować.

Naznaczony piętnem, nacechowany; conpunctus, stigmaticus Mącz (6): Compunctus notis Thraciis, Nácechowány/ nápiątnowány. Mącz 331d, 415b.
a. Naznaczony na urząd kapłański [na co] (2):

napiątnowany czym (1): álem téy łáſki BOżéy/ którą raz ieſtem nápiątnowány ná Vrząd Kápłáńſki/ nie puśćiłem OrzQuin G3v.

Szereg: »wysadzony i naznaczony albo napiątnowany« (1): [żaden poświącać sakramentów nie może] iedno ktory ná to ieſt wyſádzony y náznácżony álbo nápiątnowány/ y ma tę moc od Bogá przez Sákráment kápłáńſtwá dáną WujJud 166v.
b. Który otrzymał sakrament chrztu albo bierzmowania [w tym: Duchem Św. napiątnowany (1), od niego [Ducha św.] napiątnowany (1)] (2):
Szereg: »napiątnowany i (albo) naznaczony« [szyk 1:1] (2): ná wtorym odrodzeniu (to ieſt ná krzćie) ktokolwiek Duchá ś. doſtáie/ bywa od niego nápiątnowan y náznácżon WujJud 165v, 165v.

Synonimy: a. nacechowany, napieczętowany, naznaczony; b. pomazany, poświęcony.

Cf NAPIĄTNOWAĆ

TK