[zaloguj się]

NACECHOWANY (15) part praet pass pf

nacechowany (14), nacechowan (1).

W formach złożonych wszystkie samogłoski jasne. ◊ -ån.

Fleksja
sg
mNnacechowany, nacechowån nN
G Gnacechowan(e)go
A Anacechowan(e)
I Inacechowanym
pl
N m pers nacechowani

sg m N nacechowany (7), nacechowån (1); ~ (praed) -any : -ån GroicPorz (1:1).n G nacechowan(e)go (1).A nacechowan(e) (1).I nacechowanym (2).pl N m pers nacechowani (3).

stp, Cn, Linde brak.

1. Opatrzony znakiem, naznaczony; cretatus, insignitus Mącz; cauteriatus, compunctus Calep (4): Insignitus, Náznáczony/ Nácechowány. Mącz 392d; Cauterium – Zelazo ktorim ceche napaliamij. Cauteriatus – Necechowani [!] Calep 175b; Compunctus ‒ Nacechowanij. Calep 229b.

nacechowany czym (1): Cretatus, Kretą nácechowány. Mącz 68c.

2. Przez nadanie znaku wyróżniony w znaczeniu pozytywnym lub negatywnym; compunctus, stigmaticus Mącz (11): Stigmaticus, Nápiątnowány/ nácechowány. Metaph. Zeſromocony/ zelżony. Mącz 415b, 331d; á będzyem pewnie záwżdy w tey ſpołecżnośći tego nácechowánego ſtadká iego/ chodząc vſtáwicżnie pod obroną y pod opátrznoſcią ſwiętą iego. RejAp 119, 118; RejPos 43.

nacechowany czym (4): Tedy tego pewnie możemy być iśći/ iż będziem nácechowáni piątnem Bogá Oycá náſzego RejAp 119, 145, 149. Cf Zwrot.

nacechowany na czym (1): A ieſli by vchá niemiał/ ná twarzy bywa nácechowan/ y názwano to potym poenam in cute et carne GroicPorz kkv.

Zwrot: »powrozem nacechowany« = powieszony (1): A ieſli by ſye ktory dáley co tákiego dopuſćił/ iuż ma być powrozein ná ſzubienicy nácechowány GroicPorz kkv.
Przen: Pogardliwie o wyświęcaniu księży katolickich [na czym] (1): ktorzy [kapłani katoliccy] ſtrzegą/ nie chwały/ áni ćći Boſkiey/ ále tylko chwáły y ćći papieſkiey/ kthorzy [ſą] od Papieżá ná brodach/ y ná głowach/ y ná rękach nácechowáni KrowObr 119.

Synonimy: 1. naznaczony; 2. napiątnowany, naznaczony, naznamionowany.

Cf NACECHOWAĆ

HJ