[zaloguj się]

NAPIECZĘTOWANY (1) part praet pass pf

Fleksja

I sg f napieczętowaną.

stp, Cn brak, Linde bez cytatu: napieczętować.

Mający na sobie znak, godło [czym]: Mamy gośćiá niewdźięcżnego Iezuſa Názáráńſkiego. Z chorągwią iákąś cżerwoną Krzyżem nápieczętowáną. MWilkHist E.

Synonimy: nacechowany, napiętnowany, naznaczony.

TK