[zaloguj się]

MGLASTY (1) ai

Fleksja

N sg m mglasty.

stp, Cn, Linde brak.

Pełen mgły, bez światła, zaćmiony: Nebulosus – Mgliaſti, cziemni. Calep 692a.

Cf MGLISTY, MGŁANY, MGŁY

ZCh