[zaloguj się]

MGŁANY (3) ai

mgłany (2), mglany (1); mgłany Murm, Mymer2; mglany Mącz.

a jasne.

Fleksja
sg
mNmgłany nNmglan(e)

sg m N mgłany (2).n N mglan(e) (1).

stp, Cn, Linde brak.

Pełen mgły, zasnuty mgłą; nebulosus Murm, Mymer2, Mącz (3): Nebulosus. Geneblig. Mgłány Murm 16; Mymer2 3v; Nebulosum coelum, Mgláne/ to yeſt poſepne pochmurne niebo. Mącz 243b.

Cf MGLASTY, MGLISTY, MGŁY

ZCh